St. Merløse IF - Gymnastik

Forsikring


     Det er samme regler der er gældende, som når barnet går i skole/SFO.

     Dvs. man skal selv sørge for at barnet/deltageren er dækket.

St. Merløse IF - Gymnastik